Ünye

10.11.2020

33.jpeg

Ünye adı nerden geliyor: Ünye şehri bugünkü yerinde milâttan önce sekizinci yüzyılda Sinop'tan buraya gelen Miletoalılar tarafından kurulmuştur. Eski kaynaklarda Ünye adı " Oenea, Oney, Onea, Oenes, Oinonie, Ünyüs" gibi şekillerde yazılmıştır.

77.jpeg

Bu adların ortak kökeni Yunancada " İyi şarap" anlamına gelir. Evliya Çelebi Ünye'nin Rum Pontos İmparatorlarından " Ünyes" tarafından kurulduğunu, adını buradan aldığını yazar. Tarihi eserler ve anıtlar: Ünye kalesi, Eski Mezarlar, Eski Ticaret Yolları, Tapınaklar ve Aynikola'dır. Kale, Ünye'nin 5 kilometre güneybatısında ortaçağdan kalmadır.

44.jpeg
12.jpeg
55.jpeg

On birinci ve on ikinci yüzyıllarda kullanılmıştır.Kalede bir su sarnıcı ve içeriden aşağıya dereye inen basamaklı yer altı geçidi vardır. Daha çok Veli bayraktar, Hüvellez, Sırma ve Tozkoparan çevrelerinde rastlanan eski mezarlar Bizans ve Yunan ilahlarının resimleriyle süslüdür.

66.jpeg

İçlerinde altın,demir, bakır ve taştan heykeller bulunmuştur. Ünye - Samsun, Ünye - Erbaa ve Ünye - Akkuþ arasında eski yol ve köprü kalıntıları bulunmaktadır. Bunlar eski ticaret yollarının belirtileri sayılmaktadır. 1833 yılında Samsun'a bağlı bir ilçe olmuş; 4 Nisan 1921 tarihinde 69 Sayılı Kanun'la Ordu iline bağlanmıştır. Bilinen en eski Belediye Reisleri'nden ilki Osmanlı Devri'nde Hacı Ali Kadızâde Ali Enver Kadı, Cumhuriyet Devri'nde Deli Ahmetzâde Emin Efendi'dir. İlk Kaymakam da 1919 - 1923 yılları arasında görev yapmıştır.